Porin Golfkerho (Kalafornia Lintupuisto)
miehet, par 70
Valkoinen
CR 71.0
SLOPE 128
Keltainen
CR 69.6
SLOPE 125
Sininen
CR 67.9
SLOPE 122
Punainen
CR 65.7
SLOPE 117
tarkka tasoitus pelitasoitus tarkka tasoitus pelitasoitus tarkka tasoitus pelitasoitus tarkka tasoitus pelitasoitus
+5.0 – +4.9
+4.8 – +4.0
+3.9 – +3.1
+3.0 – +2.3
+2.2 – +1.4
+1.3 – +0.5
+0.4 – 0.4
0.5 – 1.3
1.4 – 2.2
2.3 – 3.0
3.1 – 3.9
4.0 – 4.8
4.9 – 5.7
5.8 – 6.6
6.7 – 7.5
7.6 – 8.3
8.4 – 9.2
9.3 – 10.1
10.2 – 11.0
11.1 – 11.9
12.0 – 12.8
12.9 – 13.6
13.7 – 14.5
14.6 – 15.4
15.5 – 16.3
16.4 – 17.2
17.3 – 18.0
18.1 – 18.9
19.0 – 19.8
19.9 – 20.7
20.8 – 21.6
21.7 – 22.5
22.6 – 23.3
23.4 – 24.2
24.3 – 25.1
25.2 – 26.0
26.1 – 26.9
27.0 – 27.8
27.9 – 28.6
28.7 – 29.5
29.6 – 30.4
30.5 – 31.3
31.4 – 32.2
32.3 – 33.1
33.2 – 33.9
34.0 – 34.8
34.9 – 35.7
35.8 – 36.0
+5
+4
+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
+5.0 – +4.7
+4.6 – +3.8
+3.7 – +2.9
+2.8 – +1.9
+1.8 – +1.0
+0.9 – +0.1
+0.0 – 0.8
0.9 – 1.7
1.8 – 2.6
2.7 – 3.5
3.6 – 4.4
4.5 – 5.3
5.4 – 6.2
6.3 – 7.1
7.2 – 8.0
8.1 – 8.9
9.0 – 9.8
9.9 – 10.7
10.8 – 11.6
11.7 – 12.5
12.6 – 13.4
13.5 – 14.3
14.4 – 15.2
15.3 – 16.1
16.2 – 17.0
17.1 – 17.9
18.0 – 18.8
18.9 – 19.7
19.8 – 20.7
20.8 – 21.6
21.7 – 22.5
22.6 – 23.4
23.5 – 24.3
24.4 – 25.2
25.3 – 26.1
26.2 – 27.0
27.1 – 27.9
28.0 – 28.8
28.9 – 29.7
29.8 – 30.6
30.7 – 31.5
31.6 – 32.4
32.5 – 33.3
33.4 – 34.2
34.3 – 35.1
35.2 – 36.0
+6
+5
+4
+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
+5.0 – +4.1
+4.0 – +3.2
+3.1 – +2.3
+2.2 – +1.3
+1.2 – +0.4
+0.3 – 0.5
0.6 – 1.4
1.5 – 2.4
2.5 – 3.3
3.4 – 4.2
4.3 – 5.1
5.2 – 6.1
6.2 – 7.0
7.1 – 7.9
8.0 – 8.8
8.9 – 9.8
9.9 – 10.7
10.8 – 11.6
11.7 – 12.5
12.6 – 13.5
13.6 – 14.4
14.5 – 15.3
15.4 – 16.3
16.4 – 17.2
17.3 – 18.1
18.2 – 19.0
19.1 – 20.0
20.1 – 20.9
21.0 – 21.8
21.9 – 22.7
22.8 – 23.7
23.8 – 24.6
24.7 – 25.5
25.6 – 26.4
26.5 – 27.4
27.5 – 28.3
28.4 – 29.2
29.3 – 30.1
30.2 – 31.1
31.2 – 32.0
32.1 – 32.9
33.0 – 33.8
33.9 – 34.8
34.9 – 35.7
35.8 – 36.0
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
+5.0 – +4.1
+4.0 – +3.1
+3.0 – +2.2
+2.1 – +1.2
+1.1 – +0.2
+0.1 – 0.7
0.8 – 1.7
1.8 – 2.7
2.8 – 3.6
3.7 – 4.6
4.7 – 5.6
5.7 – 6.5
6.6 – 7.5
7.6 – 8.4
8.5 – 9.4
9.5 – 10.4
10.5 – 11.3
11.4 – 12.3
12.4 – 13.3
13.4 – 14.2
14.3 – 15.2
15.3 – 16.2
16.3 – 17.1
17.2 – 18.1
18.2 – 19.1
19.2 – 20.0
20.1 – 21.0
21.1 – 22.0
22.1 – 22.9
23.0 – 23.9
24.0 – 24.9
25.0 – 25.8
25.9 – 26.8
26.9 – 27.8
27.9 – 28.7
28.8 – 29.7
29.8 – 30.7
30.8 – 31.6
31.7 – 32.6
32.7 – 33.6
33.7 – 34.5
34.6 – 35.5
35.6 – 36.0
+9
+8
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

37 34
38 35
39 36
40 37
41 38
42 39
43 40
44 41
45 42
46 43
47 44
48 45
49 46
50 47
51 48
52 49
53 50
54 51
Klubitii 2022