Porin Golfkerho (Kalafornia Suisto + Joki)
naiset, par 71
Keltainen
CR 76.4
SLOPE 128
Sininen
CR 72.6
SLOPE 120
Punainen
CR 71.2
SLOPE 117
tarkka tasoitus pelitasoitus tarkka tasoitus pelitasoitus tarkka tasoitus pelitasoitus
+5.0 – +4.4
+4.3 – +3.5
+3.4 – +2.6
+2.5 – +1.7
+1.6 – +0.8
+0.7 – +0.0
0.1 – 0.9
1.0 – 1.8
1.9 – 2.7
2.8 – 3.6
3.7 – 4.5
4.6 – 5.3
5.4 – 6.2
6.3 – 7.1
7.2 – 8.0
8.1 – 8.9
9.0 – 9.7
9.8 – 10.6
10.7 – 11.5
11.6 – 12.4
12.5 – 13.3
13.4 – 14.2
14.3 – 15.0
15.1 – 15.9
16.0 – 16.8
16.9 – 17.7
17.8 – 18.6
18.7 – 19.5
19.6 – 20.3
20.4 – 21.2
21.3 – 22.1
22.2 – 23.0
23.1 – 23.9
24.0 – 24.8
24.9 – 25.6
25.7 – 26.5
26.6 – 27.4
27.5 – 28.3
28.4 – 29.2
29.3 – 30.1
30.2 – 30.9
31.0 – 31.8
31.9 – 32.7
32.8 – 33.6
33.7 – 34.5
34.6 – 35.4
35.5 – 36.0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
+5.0 – +4.9
+4.8 – +3.9
+3.8 – +3.0
+2.9 – +2.0
+1.9 – +1.1
+1.0 – +0.1
+0.0 – 0.8
0.9 – 1.7
1.8 – 2.7
2.8 – 3.6
3.7 – 4.6
4.7 – 5.5
5.6 – 6.4
6.5 – 7.4
7.5 – 8.3
8.4 – 9.3
9.4 – 10.2
10.3 – 11.2
11.3 – 12.1
12.2 – 13.0
13.1 – 14.0
14.1 – 14.9
15.0 – 15.9
16.0 – 16.8
16.9 – 17.7
17.8 – 18.7
18.8 – 19.6
19.7 – 20.6
20.7 – 21.5
21.6 – 22.5
22.6 – 23.4
23.5 – 24.3
24.4 – 25.3
25.4 – 26.2
26.3 – 27.2
27.3 – 28.1
28.2 – 29.0
29.1 – 30.0
30.1 – 30.9
31.0 – 31.9
32.0 – 32.8
32.9 – 33.8
33.9 – 34.7
34.8 – 35.6
35.7 – 36.0
+4
+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
+5.0 – +4.6
+4.5 – +3.6
+3.5 – +2.7
+2.6 – +1.7
+1.6 – +0.7
+0.6 – 0.2
0.3 – 1.2
1.3 – 2.2
2.3 – 3.1
3.2 – 4.1
4.2 – 5.1
5.2 – 6.0
6.1 – 7.0
7.1 – 8.0
8.1 – 8.9
9.0 – 9.9
10.0 – 10.9
11.0 – 11.8
11.9 – 12.8
12.9 – 13.8
13.9 – 14.7
14.8 – 15.7
15.8 – 16.7
16.8 – 17.6
17.7 – 18.6
18.7 – 19.6
19.7 – 20.5
20.6 – 21.5
21.6 – 22.5
22.6 – 23.4
23.5 – 24.4
24.5 – 25.4
25.5 – 26.3
26.4 – 27.3
27.4 – 28.2
28.3 – 29.2
29.3 – 30.2
30.3 – 31.1
31.2 – 32.1
32.2 – 33.1
33.2 – 34.0
34.1 – 35.0
35.1 – 36.0
+5
+4
+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

37 38
38 39
39 40
40 41
41 42
42 43
43 44
44 45
45 46
46 47
47 48
48 49
49 50
50 51
51 52
52 53
53 54
54 55
Klubitii 2022