Porin Golfkerho (Kalafornia Suisto + Joki)
miehet, par 71
Valkoinen
CR 72.0
SLOPE 125
Keltainen
CR 70.6
SLOPE 122
Sininen
CR 67.4
SLOPE 116
Punainen
CR 66.3
SLOPE 114
tarkka tasoitus pelitasoitus tarkka tasoitus pelitasoitus tarkka tasoitus pelitasoitus tarkka tasoitus pelitasoitus
+5.0 – +5.0
+4.9 – +4.1
+4.0 – +3.2
+3.1 – +2.3
+2.2 – +1.4
+1.3 – +0.5
+0.4 – 0.4
0.5 – 1.3
1.4 – 2.2
2.3 – 3.1
3.2 – 4.0
4.1 – 4.9
5.0 – 5.8
5.9 – 6.7
6.8 – 7.6
7.7 – 8.5
8.6 – 9.4
9.5 – 10.3
10.4 – 11.2
11.3 – 12.2
12.3 – 13.1
13.2 – 14.0
14.1 – 14.9
15.0 – 15.8
15.9 – 16.7
16.8 – 17.6
17.7 – 18.5
18.6 – 19.4
19.5 – 20.3
20.4 – 21.2
21.3 – 22.1
22.2 – 23.0
23.1 – 23.9
24.0 – 24.8
24.9 – 25.7
25.8 – 26.6
26.7 – 27.5
27.6 – 28.4
28.5 – 29.3
29.4 – 30.2
30.3 – 31.1
31.2 – 32.0
32.1 – 32.9
33.0 – 33.8
33.9 – 34.8
34.9 – 35.7
35.8 – 36.0
+5
+4
+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
+5.0 – +4.8
+4.7 – +3.8
+3.7 – +2.9
+2.8 – +2.0
+1.9 – +1.1
+1.0 – +0.1
+0.0 – 0.8
0.9 – 1.7
1.8 – 2.6
2.7 – 3.6
3.7 – 4.5
4.6 – 5.4
5.5 – 6.3
6.4 – 7.3
7.4 – 8.2
8.3 – 9.1
9.2 – 10.0
10.1 – 11.0
11.1 – 11.9
12.0 – 12.8
12.9 – 13.8
13.9 – 14.7
14.8 – 15.6
15.7 – 16.5
16.6 – 17.5
17.6 – 18.4
18.5 – 19.3
19.4 – 20.2
20.3 – 21.2
21.3 – 22.1
22.2 – 23.0
23.1 – 23.9
24.0 – 24.9
25.0 – 25.8
25.9 – 26.7
26.8 – 27.6
27.7 – 28.6
28.7 – 29.5
29.6 – 30.4
30.5 – 31.3
31.4 – 32.3
32.4 – 33.2
33.3 – 34.1
34.2 – 35.1
35.2 – 36.0
+6
+5
+4
+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
+5.0 – +4.8
+4.7 – +3.8
+3.7 – +2.9
+2.8 – +1.9
+1.8 – +0.9
+0.8 – +0.0
0.1 – 1.0
1.1 – 2.0
2.1 – 3.0
3.1 – 3.9
4.0 – 4.9
5.0 – 5.9
6.0 – 6.9
7.0 – 7.8
7.9 – 8.8
8.9 – 9.8
9.9 – 10.8
10.9 – 11.7
11.8 – 12.7
12.8 – 13.7
13.8 – 14.7
14.8 – 15.6
15.7 – 16.6
16.7 – 17.6
17.7 – 18.6
18.7 – 19.5
19.6 – 20.5
20.6 – 21.5
21.6 – 22.5
22.6 – 23.4
23.5 – 24.4
24.5 – 25.4
25.5 – 26.3
26.4 – 27.3
27.4 – 28.3
28.4 – 29.3
29.4 – 30.2
30.3 – 31.2
31.3 – 32.2
32.3 – 33.2
33.3 – 34.1
34.2 – 35.1
35.2 – 36.0
+9
+8
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
+5.0 – +4.8
+4.7 – +3.8
+3.7 – +2.8
+2.7 – +1.8
+1.7 – +0.8
+0.7 – 0.1
0.2 – 1.1
1.2 – 2.1
2.2 – 3.1
3.2 – 4.1
4.2 – 5.1
5.2 – 6.1
6.2 – 7.1
7.2 – 8.1
8.2 – 9.1
9.2 – 10.1
10.2 – 11.1
11.2 – 12.0
12.1 – 13.0
13.1 – 14.0
14.1 – 15.0
15.1 – 16.0
16.1 – 17.0
17.1 – 18.0
18.1 – 19.0
19.1 – 20.0
20.1 – 21.0
21.1 – 22.0
22.1 – 22.9
23.0 – 23.9
24.0 – 24.9
25.0 – 25.9
26.0 – 26.9
27.0 – 27.9
28.0 – 28.9
29.0 – 29.9
30.0 – 30.9
31.0 – 31.9
32.0 – 32.9
33.0 – 33.8
33.9 – 34.8
34.9 – 35.8
35.9 – 36.0
+10
+9
+8
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

37 33
38 34
39 35
40 36
41 37
42 38
43 39
44 40
45 41
46 42
47 43
48 44
49 45
50 46
51 47
52 48
53 49
54 50
Klubitii 2022