Porin Golfkerho (Kalafornia Suisto + Lintupuisto)
miehet, par 71
Valkoinen
CR 71.9
SLOPE 126
Keltainen
CR 70.4
SLOPE 123
Sininen
CR 67.7
SLOPE 118
Punainen
CR 66.2
SLOPE 115
tarkka tasoitus pelitasoitus tarkka tasoitus pelitasoitus tarkka tasoitus pelitasoitus tarkka tasoitus pelitasoitus
+5.0 – +4.9
+4.8 – +4.0
+3.9 – +3.1
+3.0 – +2.2
+2.1 – +1.3
+1.2 – +0.4
+0.3 – 0.5
0.6 – 1.4
1.5 – 2.3
2.4 – 3.2
3.3 – 4.1
4.2 – 5.0
5.1 – 5.9
6.0 – 6.8
6.9 – 7.7
7.8 – 8.6
8.7 – 9.5
9.6 – 10.4
10.5 – 11.2
11.3 – 12.1
12.2 – 13.0
13.1 – 13.9
14.0 – 14.8
14.9 – 15.7
15.8 – 16.6
16.7 – 17.5
17.6 – 18.4
18.5 – 19.3
19.4 – 20.2
20.3 – 21.1
21.2 – 22.0
22.1 – 22.9
23.0 – 23.8
23.9 – 24.7
24.8 – 25.6
25.7 – 26.5
26.6 – 27.4
27.5 – 28.3
28.4 – 29.2
29.3 – 30.1
30.2 – 31.0
31.1 – 31.9
32.0 – 32.8
32.9 – 33.7
33.8 – 34.6
34.7 – 35.5
35.6 – 36.0
+5
+4
+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
+5.0 – +4.6
+4.5 – +3.6
+3.5 – +2.7
+2.6 – +1.8
+1.7 – +0.9
+0.8 – +0.0
0.1 – 1.0
1.1 – 1.9
2.0 – 2.8
2.9 – 3.7
3.8 – 4.6
4.7 – 5.6
5.7 – 6.5
6.6 – 7.4
7.5 – 8.3
8.4 – 9.2
9.3 – 10.1
10.2 – 11.1
11.2 – 12.0
12.1 – 12.9
13.0 – 13.8
13.9 – 14.7
14.8 – 15.7
15.8 – 16.6
16.7 – 17.5
17.6 – 18.4
18.5 – 19.3
19.4 – 20.3
20.4 – 21.2
21.3 – 22.1
22.2 – 23.0
23.1 – 23.9
24.0 – 24.8
24.9 – 25.8
25.9 – 26.7
26.8 – 27.6
27.7 – 28.5
28.6 – 29.4
29.5 – 30.4
30.5 – 31.3
31.4 – 32.2
32.3 – 33.1
33.2 – 34.0
34.1 – 35.0
35.1 – 36.0
+6
+5
+4
+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
+5.0 – +5.0
+4.9 – +4.1
+4.0 – +3.1
+3.0 – +2.2
+2.1 – +1.2
+1.1 – +0.2
+0.1 – 0.7
0.8 – 1.7
1.8 – 2.6
2.7 – 3.6
3.7 – 4.5
4.6 – 5.5
5.6 – 6.5
6.6 – 7.4
7.5 – 8.4
8.5 – 9.3
9.4 – 10.3
10.4 – 11.3
11.4 – 12.2
12.3 – 13.2
13.3 – 14.1
14.2 – 15.1
15.2 – 16.0
16.1 – 17.0
17.1 – 18.0
18.1 – 18.9
19.0 – 19.9
20.0 – 20.8
20.9 – 21.8
21.9 – 22.7
22.8 – 23.7
23.8 – 24.7
24.8 – 25.6
25.7 – 26.6
26.7 – 27.5
27.6 – 28.5
28.6 – 29.4
29.5 – 30.4
30.5 – 31.4
31.5 – 32.3
32.4 – 33.3
33.4 – 34.2
34.3 – 35.2
35.3 – 36.0
+9
+8
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
+5.0 – +4.7
+4.6 – +3.7
+3.6 – +2.7
+2.6 – +1.7
+1.6 – +0.7
+0.6 – 0.2
0.3 – 1.2
1.3 – 2.2
2.3 – 3.2
3.3 – 4.2
4.3 – 5.2
5.3 – 6.1
6.2 – 7.1
7.2 – 8.1
8.2 – 9.1
9.2 – 10.1
10.2 – 11.1
11.2 – 12.0
12.1 – 13.0
13.1 – 14.0
14.1 – 15.0
15.1 – 16.0
16.1 – 16.9
17.0 – 17.9
18.0 – 18.9
19.0 – 19.9
20.0 – 20.9
21.0 – 21.9
22.0 – 22.8
22.9 – 23.8
23.9 – 24.8
24.9 – 25.8
25.9 – 26.8
26.9 – 27.8
27.9 – 28.7
28.8 – 29.7
29.8 – 30.7
30.8 – 31.7
31.8 – 32.7
32.8 – 33.7
33.8 – 34.6
34.7 – 35.6
35.7 – 36.0
+10
+9
+8
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

37 33
38 34
39 35
40 36
41 37
42 38
43 39
44 40
45 41
46 42
47 43
48 44
49 45
50 46
51 47
52 48
53 49
54 50
Klubitii 2022