Ikaalisten Golf
miehet, par 72
Valkoinen
CR 74.4
SLOPE 133
Keltainen
CR 72.0
SLOPE 129
Sininen
CR 70.1
SLOPE 125
Punainen
CR 68.2
SLOPE 121
tarkka tasoitus pelitasoitus tarkka tasoitus pelitasoitus tarkka tasoitus pelitasoitus tarkka tasoitus pelitasoitus
+5.0 – +4.2
+4.1 – +3.4
+3.3 – +2.5
+2.4 – +1.7
+1.6 – +0.8
+0.7 – +0.0
0.1 – 0.9
1.0 – 1.7
1.8 – 2.6
2.7 – 3.4
3.5 – 4.3
4.4 – 5.1
5.2 – 6.0
6.1 – 6.8
6.9 – 7.7
7.8 – 8.5
8.6 – 9.4
9.5 – 10.2
10.3 – 11.1
11.2 – 11.9
12.0 – 12.8
12.9 – 13.6
13.7 – 14.5
14.6 – 15.3
15.4 – 16.2
16.3 – 17.0
17.1 – 17.9
18.0 – 18.7
18.8 – 19.6
19.7 – 20.4
20.5 – 21.3
21.4 – 22.1
22.2 – 23.0
23.1 – 23.8
23.9 – 24.7
24.8 – 25.5
25.6 – 26.4
26.5 – 27.2
27.3 – 28.1
28.2 – 28.9
29.0 – 29.8
29.9 – 30.6
30.7 – 31.5
31.6 – 32.3
32.4 – 33.2
33.3 – 34.0
34.1 – 34.9
35.0 – 35.7
35.8 – 36.0
+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
+5.0 – +4.9
+4.8 – +4.0
+3.9 – +3.1
+3.0 – +2.2
+2.1 – +1.4
+1.3 – +0.5
+0.4 – 0.4
0.5 – 1.3
1.4 – 2.1
2.2 – 3.0
3.1 – 3.9
4.0 – 4.8
4.9 – 5.6
5.7 – 6.5
6.6 – 7.4
7.5 – 8.3
8.4 – 9.1
9.2 – 10.0
10.1 – 10.9
11.0 – 11.8
11.9 – 12.7
12.8 – 13.5
13.6 – 14.4
14.5 – 15.3
15.4 – 16.2
16.3 – 17.0
17.1 – 17.9
18.0 – 18.8
18.9 – 19.7
19.8 – 20.5
20.6 – 21.4
21.5 – 22.3
22.4 – 23.2
23.3 – 24.0
24.1 – 24.9
25.0 – 25.8
25.9 – 26.7
26.8 – 27.5
27.6 – 28.4
28.5 – 29.3
29.4 – 30.2
30.3 – 31.0
31.1 – 31.9
32.0 – 32.8
32.9 – 33.7
33.8 – 34.6
34.7 – 35.4
35.5 – 36.0
+6
+5
+4
+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
+5.0 – +4.2
+4.1 – +3.3
+3.2 – +2.4
+2.3 – +1.5
+1.4 – +0.6
+0.5 – 0.3
0.4 – 1.2
1.3 – 2.1
2.2 – 3.0
3.1 – 3.9
4.0 – 4.8
4.9 – 5.7
5.8 – 6.6
6.7 – 7.5
7.6 – 8.4
8.5 – 9.4
9.5 – 10.3
10.4 – 11.2
11.3 – 12.1
12.2 – 13.0
13.1 – 13.9
14.0 – 14.8
14.9 – 15.7
15.8 – 16.6
16.7 – 17.5
17.6 – 18.4
18.5 – 19.3
19.4 – 20.2
20.3 – 21.1
21.2 – 22.0
22.1 – 22.9
23.0 – 23.8
23.9 – 24.7
24.8 – 25.6
25.7 – 26.5
26.6 – 27.4
27.5 – 28.3
28.4 – 29.2
29.3 – 30.1
30.2 – 31.0
31.1 – 32.0
32.1 – 32.9
33.0 – 33.8
33.9 – 34.7
34.8 – 35.6
35.7 – 36.0
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
+5.0 – +4.4
+4.3 – +3.5
+3.4 – +2.6
+2.5 – +1.6
+1.5 – +0.7
+0.6 – 0.2
0.3 – 1.2
1.3 – 2.1
2.2 – 3.0
3.1 – 4.0
4.1 – 4.9
5.0 – 5.8
5.9 – 6.8
6.9 – 7.7
7.8 – 8.6
8.7 – 9.6
9.7 – 10.5
10.6 – 11.4
11.5 – 12.4
12.5 – 13.3
13.4 – 14.2
14.3 – 15.2
15.3 – 16.1
16.2 – 17.0
17.1 – 18.0
18.1 – 18.9
19.0 – 19.8
19.9 – 20.8
20.9 – 21.7
21.8 – 22.6
22.7 – 23.6
23.7 – 24.5
24.6 – 25.4
25.5 – 26.4
26.5 – 27.3
27.4 – 28.2
28.3 – 29.2
29.3 – 30.1
30.2 – 31.0
31.1 – 32.0
32.1 – 32.9
33.0 – 33.8
33.9 – 34.8
34.9 – 35.7
35.8 – 36.0
+9
+8
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

37 36
38 37
39 38
40 39
41 40
42 41
43 42
44 43
45 44
46 45
47 46
48 47
49 48
50 49
51 50
52 51
53 52
54 53
Klubitii 2020