Iitti Golf
miehet, par 72
Valkoinen
CR 71.5
SLOPE 122
Keltainen
CR 70.0
SLOPE 119
Sininen
CR 68.5
SLOPE 116
Punainen
CR 67.4
SLOPE 113
tarkka tasoitus pelitasoitus tarkka tasoitus pelitasoitus tarkka tasoitus pelitasoitus tarkka tasoitus pelitasoitus
+5.0 – +4.7
+4.6 – +3.8
+3.7 – +2.8
+2.7 – +1.9
+1.8 – +1.0
+0.9 – +0.0
0.1 – 0.9
1.0 – 1.8
1.9 – 2.7
2.8 – 3.7
3.8 – 4.6
4.7 – 5.5
5.6 – 6.4
6.5 – 7.4
7.5 – 8.3
8.4 – 9.2
9.3 – 10.1
10.2 – 11.1
11.2 – 12.0
12.1 – 12.9
13.0 – 13.8
13.9 – 14.8
14.9 – 15.7
15.8 – 16.6
16.7 – 17.5
17.6 – 18.5
18.6 – 19.4
19.5 – 20.3
20.4 – 21.3
21.4 – 22.2
22.3 – 23.1
23.2 – 24.0
24.1 – 25.0
25.1 – 25.9
26.0 – 26.8
26.9 – 27.7
27.8 – 28.7
28.8 – 29.6
29.7 – 30.5
30.6 – 31.4
31.5 – 32.4
32.5 – 33.3
33.4 – 34.2
34.3 – 35.1
35.2 – 36.0
+6
+5
+4
+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
+5.0 – +4.3
+4.2 – +3.4
+3.3 – +2.4
+2.3 – +1.5
+1.4 – +0.5
+0.4 – 0.4
0.5 – 1.4
1.5 – 2.3
2.4 – 3.3
3.4 – 4.2
4.3 – 5.2
5.3 – 6.1
6.2 – 7.1
7.2 – 8.0
8.1 – 9.0
9.1 – 9.9
10.0 – 10.9
11.0 – 11.8
11.9 – 12.8
12.9 – 13.7
13.8 – 14.7
14.8 – 15.6
15.7 – 16.6
16.7 – 17.5
17.6 – 18.5
18.6 – 19.4
19.5 – 20.4
20.5 – 21.3
21.4 – 22.3
22.4 – 23.2
23.3 – 24.2
24.3 – 25.1
25.2 – 26.1
26.2 – 27.0
27.1 – 28.0
28.1 – 28.9
29.0 – 29.9
30.0 – 30.8
30.9 – 31.8
31.9 – 32.7
32.8 – 33.7
33.8 – 34.6
34.7 – 35.6
35.7 – 36.0
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
+5.0 – +4.9
+4.8 – +3.9
+3.8 – +3.0
+2.9 – +2.0
+1.9 – +1.0
+0.9 – +0.0
0.1 – 0.9
1.0 – 1.9
2.0 – 2.9
3.0 – 3.8
3.9 – 4.8
4.9 – 5.8
5.9 – 6.8
6.9 – 7.7
7.8 – 8.7
8.8 – 9.7
9.8 – 10.7
10.8 – 11.6
11.7 – 12.6
12.7 – 13.6
13.7 – 14.6
14.7 – 15.5
15.6 – 16.5
16.6 – 17.5
17.6 – 18.5
18.6 – 19.4
19.5 – 20.4
20.5 – 21.4
21.5 – 22.4
22.5 – 23.3
23.4 – 24.3
24.4 – 25.3
25.4 – 26.3
26.4 – 27.2
27.3 – 28.2
28.3 – 29.2
29.3 – 30.1
30.2 – 31.1
31.2 – 32.1
32.2 – 33.1
33.2 – 34.0
34.1 – 35.0
35.1 – 36.0
+9
+8
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
+5.0 – +4.9
+4.8 – +3.9
+3.8 – +2.9
+2.8 – +1.9
+1.8 – +0.9
+0.8 – 0.1
0.2 – 1.1
1.2 – 2.0
2.1 – 3.0
3.1 – 4.0
4.1 – 5.0
5.1 – 6.0
6.1 – 7.0
7.1 – 8.1
8.2 – 9.1
9.2 – 10.1
10.2 – 11.1
11.2 – 12.1
12.2 – 13.1
13.2 – 14.1
14.2 – 15.0
15.1 – 16.0
16.1 – 17.0
17.1 – 18.0
18.1 – 19.0
19.1 – 20.0
20.1 – 21.0
21.1 – 22.0
22.1 – 23.0
23.1 – 24.0
24.1 – 25.0
25.1 – 26.0
26.1 – 27.0
27.1 – 28.0
28.1 – 29.0
29.1 – 30.0
30.1 – 31.0
31.1 – 32.0
32.1 – 33.0
33.1 – 34.0
34.1 – 35.0
35.1 – 36.0
+10
+9
+8
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

37 32
38 33
39 34
40 35
41 36
42 37
43 38
44 39
45 40
46 41
47 42
48 43
49 44
50 45
51 46
52 47
53 48
54 49
Klubitii 2020