Hirvihaaran Golf
naiset, par 72
Keltainen
CR 76.7
SLOPE 126
Sininen
CR 74.2
SLOPE 121
Punainen
CR 72.5
SLOPE 117
tarkka tasoitus pelitasoitus tarkka tasoitus pelitasoitus tarkka tasoitus pelitasoitus
+5.0 – +4.7
+4.6 – +3.8
+3.7 – +2.9
+2.8 – +2.0
+1.9 – +1.1
+1.0 – +0.2
+0.1 – 0.7
0.8 – 1.6
1.7 – 2.5
2.6 – 3.4
3.5 – 4.3
4.4 – 5.2
5.3 – 6.0
6.1 – 6.9
7.0 – 7.8
7.9 – 8.7
8.8 – 9.6
9.7 – 10.5
10.6 – 11.4
11.5 – 12.3
12.4 – 13.2
13.3 – 14.1
14.2 – 15.0
15.1 – 15.9
16.0 – 16.8
16.9 – 17.7
17.8 – 18.6
18.7 – 19.5
19.6 – 20.4
20.5 – 21.3
21.4 – 22.2
22.3 – 23.1
23.2 – 24.0
24.1 – 24.9
25.0 – 25.8
25.9 – 26.7
26.8 – 27.6
27.7 – 28.5
28.6 – 29.4
29.5 – 30.3
30.4 – 31.2
31.3 – 32.1
32.2 – 33.0
33.1 – 33.8
33.9 – 34.7
34.8 – 35.6
35.7 – 36.0
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
+5.0 – +4.4
+4.3 – +3.5
+3.4 – +2.6
+2.5 – +1.6
+1.5 – +0.7
+0.6 – 0.2
0.3 – 1.2
1.3 – 2.1
2.2 – 3.0
3.1 – 4.0
4.1 – 4.9
5.0 – 5.8
5.9 – 6.8
6.9 – 7.7
7.8 – 8.6
8.7 – 9.6
9.7 – 10.5
10.6 – 11.4
11.5 – 12.4
12.5 – 13.3
13.4 – 14.2
14.3 – 15.2
15.3 – 16.1
16.2 – 17.0
17.1 – 18.0
18.1 – 18.9
19.0 – 19.8
19.9 – 20.8
20.9 – 21.7
21.8 – 22.6
22.7 – 23.6
23.7 – 24.5
24.6 – 25.4
25.5 – 26.4
26.5 – 27.3
27.4 – 28.2
28.3 – 29.2
29.3 – 30.1
30.2 – 31.0
31.1 – 32.0
32.1 – 32.9
33.0 – 33.8
33.9 – 34.8
34.9 – 35.7
35.8 – 36.0
+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
+5.0 – +4.9
+4.8 – +3.9
+3.8 – +2.9
+2.8 – +2.0
+1.9 – +1.0
+0.9 – +0.0
0.1 – 0.9
1.0 – 1.9
2.0 – 2.8
2.9 – 3.8
3.9 – 4.8
4.9 – 5.7
5.8 – 6.7
6.8 – 7.7
7.8 – 8.6
8.7 – 9.6
9.7 – 10.6
10.7 – 11.5
11.6 – 12.5
12.6 – 13.5
13.6 – 14.4
14.5 – 15.4
15.5 – 16.4
16.5 – 17.3
17.4 – 18.3
18.4 – 19.3
19.4 – 20.2
20.3 – 21.2
21.3 – 22.2
22.3 – 23.1
23.2 – 24.1
24.2 – 25.1
25.2 – 26.0
26.1 – 27.0
27.1 – 28.0
28.1 – 28.9
29.0 – 29.9
30.0 – 30.9
31.0 – 31.8
31.9 – 32.8
32.9 – 33.8
33.9 – 34.7
34.8 – 35.7
35.8 – 36.0
+5
+4
+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

37 39
38 40
39 41
40 42
41 43
42 44
43 45
44 46
45 47
46 48
47 49
48 50
49 51
50 52
51 53
52 54
53 55
54 56
Klubitii 2020